THÔNG TIN BÁO CHÍ

SCIC hoàn tất giới thiệu cơ hội đầu tư

mua cổ phần SCIC tại Vinamilk

Ngày 18/10/2017, tại TP. Hồ Chí Minh, SCIC đã phối hợp với Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX), Vinamilk và Tổ hợp các nhà tư vấn tổ chức buổi giới thiệu cơ hội đầu tư mua cổ phần của SCIC tại Vinamilk (roadshow).

Đến dự roadshow có đại diện các cơ quan Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng nhà nước, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX).

Khoảng 130 đại biểu tham dự roadshow bao gồm hơn 100 nhà đầu tư trong nước và các tổ chức quốc tế, tổ chức tín dụng và công ty chứng khoán và các cơ quan thông tấn báo chí.

Bà Mai Kiều Liên, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Vinamilk đã tham dự và đại diện Vinamilk đã trình bày chiến lược phát triển của Vinamilk trong thời gian tới; lãnh đạo SCIC thông tin đến các nhà đầu tư về một số nội dung cơ bản của đợt chào bán cổ phần tại Vinamilk; đồng thời, đại diện SCIC và Vinamilk cũng đã trả lời, giải đáp các câu hỏi của nhà đầu tư quan tâm tại buổi roadshow.

Theo kế hoạch, SCIC sẽ tổ chức chào bán cạnh tranh tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố TP.Hồ Chí Minh vào ngày 10/11/2017 và hoàn tất giao dịch trong tháng 11/2017.