SCIC nhận chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại 03 doanh nghiệp từ Bộ Y tế.

Ngày 10 tháng 10 năm 2017 tại trụ sở SCIC, Phó Tổng giám đốc phụ trách SCIC Nguyễn Chí Thành và Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn đã ký Biên bản chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại 03 doanh nghiệp từ Bộ Y tế về SCIC.

SCIC và Bộ Y tế ký biên bản chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại 03 doanh nghiệp từ Bộ Y tế về SCIC

Đây là nội dung Bộ Y tế thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc chuyển giao các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) sau cổ phần hóa về SCIC trong tiến trình đổi mới DNNN. 03 doanh nghiệp được chuyển giao gồm có:

1. Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam – CTCP (Vinamed). Được thành lập từ năm 1985 với nhiệm vụ sản xuất và cung ứng trang thiết bị y tế. Hiện nay Vinamed hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, phân phối thiết bị và vật tư y tế, cung cấp giải pháp IT trong y tế, tư vấn và xây dựng các công trình y tế, và đầu tư vào các cơ sở y tế với vốn điều lệ là 88 tỷ đồng.Giá trị phần vốn nhà nước chuyển giao về SCIC là 17,6 tỷ đồng.

2. Công ty cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang (Biopharco). Được Bộ Y tế thành lập từ năm 2001, hiện nay Biopharco hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu; sản xuất thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chức năng; sản xuất mỹ phẩm; bán buôn vắc xin và sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, thực phẩm với vốn điều lệ là 85,62 tỷ đồng. Giá trị phần vốn nhà nước chuyển giao về SCIC là 12,4632 tỷ đồng;

3. Công ty cổ phần Dược Khoa (DK pharma). Được Bộ Y tế thành lập từ năm 2001, trực thuộc trường Đại học Dược Hà Nội. Hiện nay DK Pharma hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển, sản xuất và phân phối các dược phẩm và sản phẩm chăm sóc sức khỏe với vốn điều lệ là 30,4 tỷ đồng. Giá trị phần vốn nhà nước chuyển giao về SCIC là 1,8081 tỷ đồng.