THÔNG TIN BÁO CHÍ

Tổ công tác của Ban Kinh tế Trung ương Trung ương làm việc với SCIC về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 2 doanh nghiệp về SCIC
Đảng bộ SCIC triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII
Khánh thành cầu Nhơn Nghĩa huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn đầu tư nhà nước tài trợ.
SCIC tổ chức hội thảo tư vấn nhằm hoàn thiện quy chế bán cổ phần tại doanh nghiệp
Phó Tổng giám đốc phụ trách SCIC Nguyễn Chí Thành tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc 2018
Dấu ấn cố Thủ tướng Phan Văn Khải với SCIC
SCIC thúc đẩy hợp tác giữa CTCP Sữa Việt Nam và CTCP Dược Hậu Giang
SCIC tổ chức khóa đào tạo nội bộ về các lưu ý chính trong giao dịch M&A
SCIC tổ chức hội thảo nội bộ chuyên đề về định hướng đầu tư và hoàn thiện quy chế, quy trình triển khai đầu tư
THÔNG TIN BÁO CHÍ Chào bán cạnh tranh cổ phần của Nhà nước do SCIC làm đại diện chủ sở hữu tại Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh
Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
SCIC hỗ trợ trao “Mái ấm tình thương” cho các hộ gia đình khó khăn thuộc Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hóa
Thông báo về việc công bố thông tin giá khởi điểm chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Nhựa Bình Minh
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động và công tác Đảng năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018