THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN

CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Căn cứ Quyết định số 308/QĐ-ĐTKDV ngày 28/08/2017 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Ban tổ chức chào bán cạnh tranh thông báo như sau:

  1. 1.Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Địa chỉ: Thôn Đoan - Xã Tam Hưng - Huyện Thủy Nguyên - Thành phố Hải Phòng

Đin thoi: 02253775161                  Fax: 02253775162

  1. 2.Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư, xây dựng, quản lý và vận hành nhà máy nhiệt điện.
  2. 3.Vốn điều lệ công ty: 5.000.000.000.000 đồng (Năm nghìn tỷ đổng)
  3. 4.Số lượng cổ phầnchào bán : 45.000.000 cổ phần
  4. 5.Điều kiện tham dự: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
  5. 6.Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội, Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Thủ Đô, số 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  6. 7.Cổ phần chào bán:

- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông              - Giá khởi điểm: 11.300 đồng/cổ phần

- Mệnh giá: 10.000 đồng                                               - Bước giá: 100 đồng

- Tổng số lượng cổ phần: 45.000.000cổ phần              - Bước khối lượng: 100cổ phần

- Số lượng cổ phần mỗi NĐT được đăng ký mua tối thiểu: 20.000 cổ phần

  1. 8.Cung cấp đơn đăng ký tham gia; Công bố thông tin; Nộp tiền đặt cọc

- Thời gian: Bắt đầu 09h00 ngày 21/09/2017 đến 16h00 ngày 29/09/2017

- Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội

  1. 9.Nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranhtrực tiếp tại:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt– Chi nhánh Hà Nội

Thời gian: 9h00 ngày 21/09/2017đến 09h00 ngày 02/10/2017.

  1. 10.Tổ chức chào bán cạnh tranh:

- Thời gian: 09h30 ngày 02/10/2017

- Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội

(Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc chào bán cạnh tranh cổ phần tham khảo tại các địa điểm đăng ký và website: www.vcsc.com.vn; www.scic.vn)

Tài liệu đính kèm:

1. Quy chế chào bán cạnh tranh
2. Công bố thông tin
3. BCTC năm 2016
4. BCTC 6 tháng năm 2017
5. Phụ lục quy chế đấu giá