THÔNG BÁO BÁN VỐN :

Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Du lịch Thanh Hóa 18/10/2017
Thông báo bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP Thương mại du lịch và dịch vụ tổng hợp Điện Biên 18/10/2017
Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Xây lắp điện Bắc Giang 17/10/2017
Thông báo bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP Chè Lâm Đồng 13/10/2017
Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Sông Mã 13/10/2017
Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Nhiệt điện Hải Phòng 06/10/2017
Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Vận tải, Dịch vụ và Xây dựng Bắc Kạn 28/09/2017
Thông báo bán thỏa thuận cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP Bến xe Kon Tum 25/09/2017
Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Nhiệt điện Hải Phòng 21/09/2017
Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Dịch vụ du lịch Đà Lạt 14/09/2017
Thông báo về việc bán cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông – Thủy lợi Thừa Thiên Huế 14/09/2017
Thông báo bán thỏa thuận lô cổ phần của SCIC tại CTCP Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà Đăk Lăk 13/09/2017
Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Trường Đại học Công nghiệp Vinh 11/09/2017
Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Điện ảnh Cần Thơ 11/09/2017
Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Xi măng Tiên Sơn Hà Tây 06/09/2017
Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Mía đường Thanh Hóa 06/09/2017
Thông báo chào bán cạnh tranh lần 3 cổ phần của SCIC tại CTCP Xi măng Sài Sơn 01/09/2017
Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Cần Thơ 31/08/2017
Thông báo chào bán cạnh tranh lần 2 cổ phần của SCIC tại CTCP Vận tải và thuê tàu 30/08/2017
Thông báo kết quả bán thỏa thuận phần vốn góp của SCIC tại công ty TNHH Bò sữa Thống nhất Thanh Hóa 28/08/2017