THÔNG BÁO BÁN VỐN :

Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Xuất nhập khẩu chuyên gia lao động và kỹ thuật (IMS) 14/12/2017
Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Nông sản thực phẩm xuất khẩu Cần Thơ 14/12/2017
THÔNG BÁO HUỶ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG – LADOPHAR 13/12/2017
Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Xây lắp và Vật liệu xây dựng Khánh Hòa 08/12/2017
Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước thông báo mời chào hàng cạnh tranh 08/12/2017
Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của SCIC tại Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam 07/12/2017
Thông báo giá đặt mua hợp lệ thấp nhất tại cuộc chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Vinaconex 07/12/2017
Thông báo bổ sung cho Nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Vinaconex 07/12/2017
Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Xuất nhập khẩu Vĩnh Lợi 04/12/2017
Thông bán chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Dược Lâm Đồng LADOPHAR 04/12/2017
Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Thương mại du lịch và dịch vụ tổng hợp Điện Biên 01/12/2017
Thông báo về việc bán cổ phần của SCIC tại các doanh nghiệp 30/11/2017
Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Phương Hải 28/11/2017
THÔNG BÁO BẤN ĐẤU GIÁ CỔ PHẨN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẨU Tư VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN DU LỊCH SÀI GÒN NINH CHỮ 28/11/2017
Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam 28/11/2017
Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Traenco 27/11/2017
Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Tư vấn xây dựng Bắc Kạn 24/11/2017
Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Xây dựng Tây Ninh 24/11/2017
Thông báo bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP Nông sản thực phẩm xuất khẩu Cần Thơ 20/11/2017
Thông báo bán thỏa thuận cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP Thương mại du lịch và dịch vụ tổng hợp Điện Biên 15/11/2017