THÔNG BÁO BÁN VỐN :

Thông báo về việc cuộc đấu giá không đủ điều kiện tổ chức do không có nhà đâu tư đăng ký tham gia đấu giá đối với trường hợp bán vốn của SCIC tại CTCP Khoáng sản Tuyên Quang 21/08/2019
Thông báo về việc cuộc đấu giá không đủ điều kiện tổ chức do không có nhà đâu tư đăng ký tham gia đấu giá đối với trường hợp bán vốn của SCIC tại Vocarimex 15/08/2019
Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Vắc xin và sinh phẩm Nha Trang 08/08/2019
Thông báo bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP Khoáng sản Tuyên Quang 31/07/2019
Thông báo bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco 31/07/2019
Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP 26/07/2019
Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Môi trường và Công trình đô thị Bỉm Sơn 25/07/2019
Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần theo lô của SCIC tại CTCP Môi trường và Công trình đô thị Bỉm Sơn 23/07/2019
Thông báo mời thầu gói thầu mua bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn cho cán bộ nhân viên SCIC 10/07/2019
Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Môi trường và Công trình đô thị Bỉm Sơn 28/06/2019
Thông báo kết quả đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP In Khoa học kỹ thuật 25/06/2019
Thông báo đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang 24/06/2019
Công bố thông tin đăng ký mua cổ phần trong đợt chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP In Khoa học Kỹ thuật 20/06/2019
Thông báo chào bán cạnh tranh bán cổ phần của CTCP In Khoa học kỹ thuật do SCIC sở hữu 06/06/2019
Thông báo kết quả tham gia đăng ký tham dự đấu giá cả lô cổ phần CTCP In Khoa học kỹ thuật do SCIC sở hữu 27/05/2019
Thông tin về việc nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần VCG và Thông báo hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng giá trong phiên đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Vinaconex 28/11/2018
Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) do Tổng Công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nuớc sở hữu 22/11/2018
Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) 21/11/2018
Kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP In Khoa học kỹ thuật 10/04/2018
SCIC xin thông báo kết quả đăng ký thỏa thuận mua cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP) 09/04/2018